Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan K-3

Liên hệ

Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan K-6

Liên hệ

Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan KHB-10

Liên hệ

Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan KHB-13

Liên hệ

Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan KLS-10

Liên hệ

Dụng cụ cầm tay

Đầu kẹp mũi khoan KLS-13

Liên hệ