Sản phẩm thiết bị kiểm tra độ dày sơn ướt – sơn bột:

Thiết bị kiểm tra độ dày sơn ướt - sơn bột

Lược đo sơn ướt bằng thép không rỉ Elcometer B112—-1B

Liên hệ

Thiết bị kiểm tra độ dày sơn ướt - sơn bột

Lược đo sơn ướt Elcometer B112AL12473-3

Liên hệ