Elcometer 480 – Thiết bị đo độ bóng 20°, 60° & 85° Model T

Giá: Liên hệ

  • Tên gọi: Elcometer 480 – Thiết bị đo độ bóng 20°, 60° & 85° Model T
  • Thương hiệu: ELCOMETER

Đặt hàng