Thiết bị đo độ nhám bề mặt Model T Elcometer E224C-TS

Giá: Liên hệ

  • Tên gọi: Elcometer 224 – Thiết bị đo độ nhám bề mặt Model T
  • Thương hiệu: ELCOMETER

Đặt hàng